Cenník

image

Cenník
služieb

 

V materskej škole Medená je stanovený mesačný poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa od 2 rokov 440 € vrátane DPH.

V materskej škole Medená je stanovené jednorazové zápisné, ktoré činí 200 € vrátane DPH. Zápisné je splatné pri podpise zmluvy do 5 pracovných dní ( prevodom na účet materskej školy alebo v hotovosti na sekretariáte sídla materskej školy)

V prípade voľného miesta materská škola Medená poskytuje starostlivosť vo vybrané dni, pričom príspevok na starostlivosť o dieťa na deň činí 50 € vrátane DPH.

V prípade voľného miesta materská škola Medená poskytuje poldennú starostlivosť, pričom príspevok na starostlivosť o dieťa na mesiac činí 70 % z celkovej sumy príspevku vrátane DPH.

Materská škola Medená poskytuje starostlivosť o dieťa vo večerných hodinách a počas víkendov, pričom príspevok na starostlivosť činí 20 € vrátane DPH.

Stravná jednotka v materskej škole Medená činí 5 € vrátane DPH.

Poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa sa uhrádza vopred za celý mesiac, najneskôr však k 1.dňu v mesiaci a to prevodom na číslo účtu 320 8814 859 / 0200 alebo v hotovosti na sekretariáte, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri podpise zmluvy.

Zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú z jedného mesiaca do druhého.

Poplatok je krátený iba v prípade dlhodobej neprítomnosti (súvisle 10 pracovných dní) a to vo výške 15%.

Otvorili sme pre Vás novú súkromnú športovú škôlku s angličtinou a nemčinou.

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form