Kontakt

Elokované pracovisko, Medená 24, Bratislava
súčasť Súkromnej materskej školy Česká 10, Bratislava

www.gymnaziumceska.sk 

Zriaďovateľka :   Martina Danišová, tel.: 0911 22 33 88

Riaditeľka :  Zuzana Vicová, tel.: 0911 84 88 84

e-mail : riaditel@gymnaziumceska.sk